Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig är vi, Myrins Textil AB, Orgnr 556338-5821, Göteborgsvägen 415, Kungsbacka, som behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi säljer eller byter aldrig personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål. Vissa personuppgifter lämnas till våra leverantörer. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

När du skickar e-post till oss innebär det att vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du gör ett köp hos oss, kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar, t.ex. när du varit i kontakt med oss via någon av våra kanaler eller om du besökt någon av våra butiker. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, din e-postadress, dina kontaktuppgifter, kortnummer, annan ekonomisk information, ditt personnummer eller frågor om produkter eller tjänster som du vill veta mer om eller information som du angivit till oss. Om du är leverantör till oss lagras dina kontaktuppgifter i vårt affärssystem.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att rätta uppgiften.

Du som kund kan begära att vi ska radera dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.